Na co trzeba uważać zatrudniając Ukraińca?

Ułatwione procedury uzyskania pozwolenia na pobyt w Polsce i podejmowania w naszym kraju pracy zarobkowej sprawiły, że w ciągu ostatnich trzech lat liczba Ukraińców zwiększyła się nawet kilkakrotnie. Pracodawca, który chce zatrudnić naszego sąsiada zza wschodniej granicy, może to zrobić w prosty sposób. Teraz wystarczy tylko złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Pracy – to wyrażenie chęci zatrudniania Ukraińca (Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcowi).

Zgoda jest wydawana już z ciągu jednego dnia, a na jej podstawie pracodawca może przyjąć do pracy obywatela Ukrainy na korzystnych warunkach. Zgodnie z programem pomocowym, Ukrainiec może pracować legalnie, a pracodawca otrzymuje dofinansowanie w wysokości 800 złotych do jego wynagrodzenia.

Są jednak pewne ograniczenia oraz procedury, które należy brać pod uwagę. Nadal zatrudnienie cudzoziemców przebiega nieco inaczej niż obywatela Polski. Aby przyjęcie do pracy Ukraińca nie wiązało się z pojawieniem się problemów, warto rozpocząć współpracę na przykład z agencją pracy tymczasowej, która sprawnie przeprowadzi przez cały proces.

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy Ukrainiec rzeczywiście posiada pozwolenie na pobyt i legalną pracę w Polsce. Pozwolenie musi być wydane pisemnie, musi być opatrzone datą i terminem obowiązywania – nie może być przedawnione.

Kolejna sprawa to CV Ukraińca. Wiadomo, że przed przyjęciem do pracy trudno jest sprawdzić jego kwalifikacje i umiejętności. Jeśli jednak osoba z Ukrainy twierdzi, że ma ukończoną konkretną szkołę i zdobyła właściwe wykształcenie, musi to potwierdzić dyplomem. Umiejętności czy doświadczenie warto zanalizować, chociażby na podstawie certyfikatów czy referencji. Oczywiście zdarza się również, że Ukrainiec nie posiada odpowiedniego wykształcenia ani nie ma też doświadczenia w danej branży. W przypadku wykonywania prostych prac fizycznych nie jest to konieczne. Bardzo często sam pracodawca organizuje dla niego szkolenie wprowadzające, dzięki czemu zyskuje idealnego pracownika.

Należy pamiętać, że Ukraińca w Polsce można zatrudniać tylko na podstawie umowy pisemnej – w formie umowy o pracę albo innej umowy cywilno-prawnej. Pracownik taki musi być zgłoszony do ZUS – zamiast numeru PESEL trzeba posługiwać się jego numerem paszportu. Trzeba mieć też na uwadze, że Ukrainiec nie może wykonywać pracy dłużej niż przez 6 miesięcy łącznie, w ciągu jego 12 miesięcy pobytu w Polsce. Po tym czasie obywatel Ukrainy musi uzyskać kolejne zezwolenie na pobyt oraz pracę czasową bądź stałą.

Jeśli pracodawca decyduje się na współpracę z agencją pracy tymczasowej, powinien szukać renomowanej placówki. Okazuje się, że w ostatnim czasie swoje usługi oferuje szereg nieuczciwych pośredników, którzy nie tylko pobierają horrendalne stawki za swoja pomoc, ale również nie zawsze sprawują odpowiedni nadzór nad rzetelnością dokumentów samych Ukraińców.

Trzeba jednak przyznać, że procedury legalnego zatrudniania obywateli Ukrainy zostały w ostatnim czasie znacznie uproszczone. Jeśli tylko pracodawca zachowa czujność i spełni wszelkie wymogi, może czerpać z tej możliwości naprawdę duże korzyści. Ukraińcy są siłą roboczą, która łata niszę w wielu branżach. Do tego, uznawani są za naprawdę solidnych i uczciwych pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *