rejestracja spółki w Warszawie

Jak założyć spółkę akcyjną? Krok po kroku

Spółka akcyjna to jedna z popularnych form prawnych przeznaczona dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, że taka forma prawna dedykowana jest dla firn, które planują np. wejść na giełdę. Chcesz wiedzieć, jak wygląda rejestracja spółki akcyjnej w praktyce? Oto krótki poradnik, który pomoże Ci dopełnić wszelkich niezbędnych formalności w tym zakresie!

Rejestracja spółki w Warszawie – jak zarejestrować spółkę akcyjną?

Na wstępie warto powiedzieć, że spółka akcyjna to typ spółki handlowo-kapitałowej. Ten rodzaj spółki powstaje w następujący sposób:

  1. Zawiązanie spółki.
  2. Wniesienie przez akcjonariuszy określonej wysokości wkładów potrzebnych na pokrycie kapitału zakładowego.
  3. Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej.
  4. Wpis do rejestru spółek.

Samo zawiązanie spółki odbywa się poprzez zawarcie tzw. aktu założycielskiego i podpisanie statutu spółki przez akcjonariuszy. Rejestracja spółki w Warszawie wygląda tak samo, jak w wielu innych miastach na terenie Polski. Pamiętaj też, że sama rejestracja spółki akcyjnej jest możliwa tylko po stworzeniu jej statutu. Sama spółka akcyjna wymaga wpisu do rejestru KRS, który powinien zostać założony nie później niż w terminie 6-miesięcy od dnia sporządzenia statutu. Zapamiętaj! Rejestracja spółki w Warszawie wymaga dopełnienia takich formalności, jak:

  • stworzenia statutu spółki;
  • podpisanie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki;
  • oświadczenia członków zarządu;
  • potwierdzenie bankowe dokonanych wpłat na akcje;
  • dokument stwierdzający ustanowienie organów spółki;
  • zezwolenie zatwierdzenia statutu przez właściwe organy publiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *