500+dla Ukraińców

Trwa batalia nad nowelizacją programu 500+. Niektórzy posłowie PIS starają się przeforsować pomysł, zgodnie z którym świadczenie 500+ mogliby otrzymywać nie tylko obywatele Polski, ale również ci, którzy się o nie starają. Program obejmować miałby również cudzoziemców z pozwoleniem na pobyt stały w Polsce.

Nic nie jest jednak przesądzone. Na dzień dzisiejszy świadczenie 500+ mogą otrzymywać jedynie obywatele Polski. To świadczenie finansowe w kwocie 500 złotych dla rodzin, które posiadają więcej niż jedno dziecko oraz gospodarstw domowych z niepełnoletnimi dziećmi, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 złotych.

Przypomnijmy, że tylko w 2016 roku do Polski zjechało blisko 1 milion obywateli Ukrainy. Tylko w województwie mazowieckim pracuje ich ponad 33 tysiące. Większość z nich stara się oczywiście zalegalizować swój pobyt w naszym kraju lub już posiada zezwolenie na pobyt stały. Co ciekawe, wielu Ukraińców przyjeżdża do pracy w Polsce samodzielnie, rodziny nadal pozostają w ich ojczyźnie. Czy im również przysługiwałoby świadczenie 500+?

Okazuje się, że nie jest to wykluczone. Już teraz w programie znajduje się zapis, zgodnie z którym takie świadczenie mogą pobierać osoby zamieszkujące na terenie Polski i posiadający kartę stałego pobytu. Jeśli Ukraińcy zostaliby włączeni do tego rodzaju dofinansowania, byłaby to rzecz jasna dla nich ogromna pomoc. Nikt nie ukrywa jednak, że jednocześnie byłby to ogromny wydatek dla polskiego rządu.

Dlaczego więc niektórzy reprezentanci rządu tak usilnie starają się, by pomóc Ukraińcom w tej kwestii? Dlaczego chcą ich dołączyć do programu 500+, chociaż budżet i tak jest mocno nadszarpnięty? Wszystko dlatego, że Polska toczy przecież batalię z premier wielkiej Brytanii. Weźmy pod uwagę, że Polacy na Wyspach otrzymują różnego rodzaju świadczenia. Już niedługo rozstrzygnie się też kwestia dofinansowania dla tych dzieci, które pozostają w Polsce, a ich rodzice legalnie pracują w Wielkiej Brytanii. Jeśli takie wsparcie zostanie im udzielone, od Polski wymaga się, by w podobny sposób potraktowała Ukraińców.

Musimy brać też pod uwagę, że 90% Ukraińców przyjeżdża do pracy w Polsce. Tutaj są za nich odkładane podatki, które trafiają do budżetu.

Trzeba mieć również na uwadze, że w wielu sektorach polskiego rynku to właśnie oni łatają dziurę po pracownikach z Polski, którzy wyjechali do pracy poza granice naszego kraju z zamiarem polepszenia sobie warunków bytowania.

Dla wielu rodzin, które przybyły z Ukrainy do Polski na stałe, program 500+ stałby się ogromną pomocą finansową. Pamiętajmy, że przeprowadzka do innego kraju i tak wiąże się z dużymi wydatkami. Nie zawsze również Ukraińcy otrzymują od razu propozycję dobrze płatnej pracy. Wylicza się, że zarabiają średnio po 2 200 złotych netto. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że za tą kwotę muszą wynająć mieszkanie, utrzymać całą rodzinę i mieć na bieżące wydatki, okaże się, że ich sytuacja w Polsce wcale nie jest najlepsza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *