spawacz

Gdzie pracują Ukraińcy w Polsce?

W związku ze zwiększoną liczbą osób z Ukrainy, które przyjechały do Polski w celach zarobkowych, Narodowy Bank Polski postanowił przyjrzeć się im uważnie. Opublikowano niedawno statystyki, które dotyczą nie tylko ich średnich zarobków, ale również branż, w jakich pracują najczęściej i regionów naszego kraju, gdzie obywateli Ukrainy jest najwięcej.

Z badań wynika, że Ukraińcy najczęściej podejmują pracę prostą, która nie wymaga od nich żadnego wykształcenia ani kwalifikacji. Najczęściej jest to praca fizyczna, poprzedzona krótkim szkoleniem wprowadzającym. O ile jeszcze do niedawna aż w 62% obywatelami Ukrainy, którzy zjeżdżali do naszego kraju były kobiety, tak dzisiaj wschodnią granicę przeważnie przekraczają mężczyźni. To pracownicy fizyczni w wieku 32-42 lat, którzy nie mają jeszcze założonych rodzin albo najbliżsi pozostali na Ukrainie. Coraz więcej zjeżdża też młodych Ukraińców, którzy opuszczają swoją ojczyznę w obawie konieczności odbycia służby wojskowej.

Wiadome jest, że Ukraińcy przyjeżdżają do naszego kraju w celach zarobkowych. Potwierdzają to dane zebrane przez NBP. Wynika z nich, że aż 93,5% z nich podjęło u nas pracę. W przypadku mężczyzn najczęściej jest to zatrudnienie w sektorze usług remontowo-budowlanych. Kobiety znajdują zaś pracę w gospodarstwach domowych, gdzie pracują jako sprzątaczki bądź opiekunki osób starszych albo dzieci. 19% Ukraińców, którzy zdecydowali się na pracę w Polsce, znalazło zatrudnienie w rolnictwie, 8% w hotelarstwie oraz gastronomii. Najmniej osób pracuje w handlu oraz sektorze przemysłowym.

Ukraińcy zarabiają w Polsce około 2 000 złotych netto miesięcznie. Warto przy tym zaznaczyć, że na swoje utrzymanie przeznaczają nie więcej niż 35%. Resztę zarobionych pieniędzy odkładają albo przesyłają do bliskich, którzy pozostali w ich ojczyźnie – nierzadko pomoc taka stanowi główny dochód gospodarstwa domowego. Należy przy tym zaznaczyć, że tak niewielka część miesięcznego wynagrodzenia wystarcza im na własne utrzymanie się w Polsce, ponieważ Ukraińcy korzystają z szeregu darmowych świadczeń. Nierzadko jest to zakwaterowanie, wyżywienie albo transport do miejsca pracy. Wyliczono, że tylko w 2015 roku Ukraińcy zarobili w Polsce łącznie blisko 8 miliardów złotych, z czego 5 miliardów złotych wysłali na Ukrainę.

Najwięcej Ukraińców pracuje i mieszka w aglomeracji warszawskiej. Patrząc na wszystkie regiony Polski i liczbę zamieszkujących tam cudzoziemców, to właśnie Ukraińców jest najwięcej. Wyjątkiem jest jedynie Podlasie – tam jest najwięcej Białorusinów. Oprócz województwa mazowieckiego, Ukraińcy w ogromnej liczbie pracują w Małopolskie i na Dolnym Śląsku.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zatrudniać legalnie obywateli Ukrainy, najczęściej zgłaszają się do agencji pracy tymczasowej. Dzięki temu zyskują pracowników sprawdzonych, o odpowiednich kwalifikacjach. Dla samych Ukraińców jest to również dodatkowa ochrona i zabezpieczenie, na przykład przed nieuczciwymi pracodawcami, którzy oferują niegodne warunki pracy czy wstrzymują wypłatę należnych wynagrodzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *