Praca sezonowa w Polsce – Nowe przepisy!

W każdym sezonie do pracy w sektorze rolniczym potrzebnych jest ponad 0,5 miliona pracowników. Co ciekawe, ponieważ ciągle brakuje chętnych rodaków, którzy takie obowiązki zawodowe decydują się realizować, rolnicy zatrudniają obcokrajowców. Wylicza się, że pracę sezonową wykonuje w Polsce nawet 300 tysięcy Ukraińców.

W ramach oferowania tego rodzaju zatrudnienia Polska musi dostosować swoje standardy do tych, jakie od dawna funkcjonują w całej Unii Europejskiej. To właśnie dlatego powstał projekt ustawy, który ma być wdrożony w najbliższym czasie. Zgodnie z nim Ukraińcy, ale i inni pracownicy z tzw. państw trzecich mogą liczyć na dużo korzystniejsze warunki pracy na roli.

Dotychczas legalna praca mogła być wykonywana jedynie przez 6 miesięcy. Po tym czasie Ukrainiec czy obywatel innego państwa musiał ubiegać się o nowe pozwolenie na pobyt oraz pracę. Teraz swoje zawodowe obowiązki będzie mógł wykonywać przez 9 miesięcy. Pracownicy sezonowi będą mieli również możliwość ubiegania się o specjalne pozwolenie na pracę sezonową na podstawie wniosku o tzw. zatrudnienie wielosezonowe na okres 3 lat.

Spore ułatwienia czekają również rolników, którzy decydują się na zatrudnianie cudzoziemców, w tym Ukraińców. Nie będą musieli zgłaszać oni zatrudnienia innego niż sezonowego, jeśli praca ta nie będzie trwać dłużej niż 30 dni.

Co ciekawe, pozwolenia na pracę sezonową będzie wydawać starosta. Będą one klasyfikowane zgodnie z sektorem rolnictwa. To między innymi podział na pracę przy uprawie roślin, chowie zwierząt czy działalność usługową przy zbiorach albo obróbce nasion.

Zaświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca pracodawca będzie składać w starostwie. Wiązać się z tym będzie opłata w kwocie 30 złotych. Starosta będzie miał 30 dni roboczych na wydanie decyzji. Co ciekawe, pracodawca, który wyrazi chęć zatrudnienia Ukraińca, będzie zobowiązany do zagwarantowania mu zakwaterowania – we wniosku musi zostać ujęty adres korespondencyjny do pracownika, który zakłada miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Rolnik, który zdecyduje się zatrudnić cudzoziemca, musi też pamiętać o podpisaniu z nim stosowanej umowy i odprowadzaniu składek.

Jeśli wszystko pójdzie bez zmian i projekt ustawy zostanie zaakceptowany w przedstawionej wersji, to możemy spodziewać się nowych warunków zatrudniania Ukraińców do pracy sezonowej z początkiem roku 2018.

Zdania na temat planowanych zmian są pochlebne, zarówno ze strony rolników, którzy wyrażają chęć zatrudnienia cudzoziemców, jak i samych potencjalnych pracowników. Pamiętajmy, że sporo zyskają na tym Ukraińcy, którzy zostali objęci specjalnym programem pomocowym. Dzięki temu mogą oni przebywać i pracować na terenie Polski legalnie, a wszelkie pozwolenia uzyskują w trybie uproszczonym.

Prognozuje się również, że to dzięki sile roboczej, jaka napływa do nas ze Wschodu, polskie rolnictwo przeżywać będzie wzmożony rozwój. Po czasach, w których nasi rodacy szturmem opuszczali wieś w poszukiwaniu lepszego życia na Zachodzie, przyszła pora na łatanie dziur w tym sektorze krajowej gospodarki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *