właściciel firmy

Korzyści, jakie wynikają z zatrudniania Ukraińców

W 2016 roku wystawiono dokładnie 782 000 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Większość z nich dotyczyła zatrudnienia Ukraińców. Uproszczone procedury ich rejestracji zachęciły pracodawców do współpracy właśnie z naszymi sąsiadami zza wschodniej granicy. Okazuje się, że Ukraińców bierzemy do pracy chętnie i nie chodzi tu wcale o tanią siłę roboczą.

Faktem jest, że polski pracodawca wiele zyskuje, zatrudniając obywatela Ukrainy. Continue reading „Korzyści, jakie wynikają z zatrudniania Ukraińców”

spawacz

Gdzie pracują Ukraińcy w Polsce?

W związku ze zwiększoną liczbą osób z Ukrainy, które przyjechały do Polski w celach zarobkowych, Narodowy Bank Polski postanowił przyjrzeć się im uważnie. Opublikowano niedawno statystyki, które dotyczą nie tylko ich średnich zarobków, ale również branż, w jakich pracują najczęściej i regionów naszego kraju, gdzie obywateli Ukrainy jest najwięcej. Continue reading „Gdzie pracują Ukraińcy w Polsce?”

pracownik budowy

Zatrudnienie Ukraińca – formalności

Ponieważ na polskim rynku pracy pojawia się coraz większa liczba chętnych wykonywania zawodowych obowiązków obywateli Ukrainy, to rozsądnym wydaje się szczegółowe przedstawienie wszelkich procedur, jakie związane są z ich zatrudnianiem. Chociaż program pomocowy dla Ukraińców zakłada uproszczone zasady przyjmowania ich do pracy, to warto, by każdy pracodawca zdawał sobie sprawę z formalności, jakie muszą być zrealizowane. Continue reading „Zatrudnienie Ukraińca – formalności”

Obowiązki przedsiębiorcy, który zatrudnia Ukraińców

W firmach prowadzonych na terenie Polski zatrudnia się coraz więcej obcokrajowców. W ostatnich latach są to przede wszystkim Ukraińcy, bo to właśnie oni tłumnie zjeżdżają do naszego kraju w celu polepszenia swoich warunków życia. Kwestie ich zatrudniania reguluje dzisiaj specjalny program pomocowy, stworzony na potrzeby Ukraińców i możliwości podejmowanej przez nich pracy. Continue reading „Obowiązki przedsiębiorcy, który zatrudnia Ukraińców”

Na co trzeba uważać zatrudniając Ukraińca?

Ułatwione procedury uzyskania pozwolenia na pobyt w Polsce i podejmowania w naszym kraju pracy zarobkowej sprawiły, że w ciągu ostatnich trzech lat liczba Ukraińców zwiększyła się nawet kilkakrotnie. Pracodawca, który chce zatrudnić naszego sąsiada zza wschodniej granicy, może to zrobić w prosty sposób. Teraz wystarczy tylko złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Pracy – to wyrażenie chęci zatrudniania Ukraińca (Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywanej pracy cudzoziemcowi). Continue reading „Na co trzeba uważać zatrudniając Ukraińca?”

Jak zatrudnić Ukraińca w Polsce?

Liczba obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają do pracy w Polsce stale rośnie. Jeśli więc prowadzisz biznes i zastanawiasz się nad zatrudnieniem właśnie takich pracowników, to ten tekst jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego, jak przyjąć Ukraińca do pracy krok po kroku. Jakie formalności musisz spełnić, jakie dokumenty musi posiadać cudzoziemiec. Pamiętaj, że w Polsce realizowany jest program pomocowy, dzięki któremu legalna praca dla Ukraińców nie jest dzisiaj żadnym problemem.
Continue reading „Jak zatrudnić Ukraińca w Polsce?”

Jak pracują Ukraińcy?

Praca w Polsce to jedno z marzeń Ukraińców. To priorytet, do którego wielu chce dążyć. W ostatnich latach licznym już się to udało. Wylicza się, że w naszym kraju pracę podejmuje legalnie nawet milion Ukraińców. Do 2015 roku w urzędach złożono 760 tysięcy wniosków o możliwość zarobkowania. Prognozuje się, że w każdym kolejnym roku pozwoleń na pracę będzie wydawanych nawet dwa razy więcej.
Continue reading „Jak pracują Ukraińcy?”

Dokumenty uprawniające Ukraińców do pracy w Polsce

Nie tylko obywatele krajów Unii Europejskiej mogą w Polsce podejmować pracę zarobkową. Legalnie mogą być zatrudniani również Ukraińcy, Rosjanie, obywatele Gruzji, Mołdawii, Białorusi czy Armenii. Zajmiemy się tematem pracy Ukraińców w Polsce, bo to właśnie ta siła robocza przyjeżdża do nas w coraz większym natężeniu. Wszystko przez tragiczną na Ukrainie sytuację gospodarczą oraz militarną. Większość ludzi ucieka przed skrajną biedą bądź po prostu ratuje swoje życie.
Continue reading „Dokumenty uprawniające Ukraińców do pracy w Polsce”